Stavební výroba

Od založení firmy se zabýváme kompletními dodávkami stavebních celků. Především jde o výstavbu či rekonstrukci obytných a občanských staveb. Ve svých referencích však máme i množství významných realizací průmyslového charakteru.

Pracovníci firmy zpracují vše od nabídky až po předávací protokol stavby. Kompletně ručíme za celé své dílo dle podmínek smlouvy. Jsme schopni zajistit projektové dokumentace všech stupňů včetně inženýrské činnosti od projednání záměru až po kolaudaci stavby.

Klademe důraz především na

  • těsnou spolupráci s investorem,
  • bezodkladné řešení vzniklých skrytých problémů na stavbě či nové nároky na dílo,
  • plnění termínů,
  • kvalitu jednotlivých prací i celého díla.

Za velmi podstatné považujeme jasné vztahy v oblasti rozpočtového a finančního řízení stavby, které stojí na základech jasného, přesného a korektního rozpočtování.

Motivem firmy je spokojenost zákazníků.